Review process

All submissions are reviewed anonymously by two external reviewers — i.e. nationally — or internationally-renown experts and qualified researchers.

Download the JOURNAL REVIEW FORM here

List of Reviewers:

Dr hab. J. Katarzyna Dadak-Kozicka (UMFC, Warszawa)
Dr hab. Jagna Dankowska (Katedra Nauk Humanistycznych, UMFC, Warszawa)
Dr hab. Magdalena Dziadek (Katedra Muzykologii UAM, Poznań)
Dr hab. Anna Granat-Janki (Katedra Teorii Muzyki i Historii Śląskiej Kultury Muzycznej, AM we Wrocławiu)
Dr hab. Barbara Kamińska (Międzywydziałowa Katedra Psychologii Muzyki, UMFC, Warszawa)
Dr hab. Tadeusz Kobierzycki (Katedra Nauk Humanistycznych, UMFC, Warszawa)
Prof. dr hab. Zofia Konaszkiewicz (Katedra Edukacji Muzycznej, UMFC, Warszawa)
Dr hab. Iwona Lindstedt (Instytut Muzykologii UW, Warszawa)
Prof. dr hab. Marek Podhajski (Instytut Teorii Muzyki, AM w Gdańsku)
Prof. dr hab. Irena Poniatowska (Narodowy Instytut im. F. Chopina, Warszawa)
Dr hab. Violetta Przech (Wydział Kompozycji, Teorii Muzyki i Reżyserii Dźwięku, AM w Bydgoszczy)
Dr hab. Barbara Przybyszewska-Jarmińska (Instytut Sztuki PAN, Warszawa)
Dr hab. Danuta Szlagowska (Instytut Teorii Muzyki, AM w Gdańsku)
Dr hab. Benjamin Vogel (prof. em., Instytut Muzykologii Uniwersytetu w Lund, Szwecja; Katedra Edukacji Artystycznej US, Szczecin)
Prof. dr hab. Waldemar Wojtal (Wydział Instrumentalny, AM w Gdańsku)
Prof. dr hab. Małgorzata Woźna-Stankiewicz (Instytut Muzykologii UJ, Kraków)
Dr hab. Alina Żórawska-Witkowska (Instytut Muzykologii UW, Warszawa)