am 7_okladka

ASPEKTY MUZYKI 2017, tom 7, red. Violetta Kostka, Danuta Popinigis


Lista recenzentów (2017):

prof. dr hab. Andrzej Hejmej (Katedra Teorii Literatury, Wydział Polonistyki, Uniwersytet Jagielloński, Kraków)
prof. dr hab. Marta Szoka (Wydział Kompozycji, Teorii Muzyki, Dyrygentury, Rytmiki i Edukacji Muzycznej, Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów, Łódź)
prof. dr hab. Władysław Szymański (Wydział Instrumentalny, Akademia Muzyczna im. K. Szymanowskiego, Katowic
prof. dr hab. Beniamin Vogel (prof. em., Lunds Universitet; Swedish Society for Musicology, Lund)
dr hab. Maciej Babnis (Instytut Muzyki, Akademia Pomorska, Słupsk)

 

mala okladka_aspekty_tom_6

ASPEKTY MUZYKI 2016, tom 6, red. Renata Skupin


Lista recenzentów (2016):

Prof. dr hab. Anna Granat-Janki (Katedra Teorii Muzyki i Historii Śląskiej Kultury Muzycznej,
       Akademia Muzyczna im. K. Lipińskiego, Wrocław)
Prof. dr hab. Zofia Konaszkiewicz (Katedra Edukacji Muzycznej, Uniwersytet Muzyczny
       Fryderyka Chopina, Warszawa)
Prof. dr hab. Barbara Przybyszewska-Jarmińska (Instytut Sztuki, Polska Akademia Nauk,
     Warszawa)
Dr hab. Magdalena Dziadek (Katedra Muzykologii, Uniwersytet Jagielloński, Kraków)
Dr hab. Barbara Kamińska (Międzywydziałowa Katedra Psychologii Muzyki,
       Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina, Warszawa)
Dr hab. Tadeusz Kobierzycki (prof. em., Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina, Warszawa,
      Katedra Nauk Humanistycznych; Instytut Ego-Analizy Askeion)
Dr hab. Anna G. Piotrowska (Instytut Muzykologii, Uniwersytet Jagielloński, Kraków)
Dr hab. Violetta Przech (Wydział Kompozycji, Teorii Muzyki i Reżyserii Dźwięku,
       Akademia Muzyczna im. F. Nowowiejskiego, Bydgoszcz)
Dr hab. Benjamin Vogel (prof. em., Instytut Muzykologii Uniwersytetu w Lund, Szwecja;
       Katedra Edukacji Artystycznej, Uniwersytet Szczeciński)
Dr Ewa Czachorowska-Zygor (Katedra Teorii i Interpretacji Dzieła Muzycznego,
       Wydział Twórczości, Interpretacji i Edukacji Muzycznej, Akademia Muzyczna w Krakowie)
Dr Rafał Lawendowski (Instytut Psychologii, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Gdański)

 

aspekty muzyki okladka tom5

ASPEKTY MUZYKI 2015, tom 5, red. Renata Skupin

Lista recenzentów (2015):

Dr hab. Magdalena Dziadek (Katedra Muzykologii, Uniwersytet Jagielloński, Kraków)
Prof. dr hab. Anna Granat-Janki (Katedra Teorii Muzyki i Historii Śląskiej Kultury Muzycznej,
Akademia Muzyczna im. K. Lipińskiego, Wrocław)
Dr Jolanta Guzy-Pasiak (Zakład Muzykologii, Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk,
Warszawa)
Dr hab. Barbara Kamińska (Międzywydziałowa Katedra Psychologii Muzyki,
Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina, Warszawa)
Prof. dr hab. Zofia Konaszkiewicz (Katedra Edukacji Muzycznej, Uniwersytet Muzyczny
Fryderyka Chopina, Warszawa)
Dr Katarzyna Naliwajek-Mazurek (Instytut Muzykologii, Uniwersytet Warszawski)
Prof. dr hab. Anna Prabucka-Firlej (Wydział Instrumentalny, Katedra Kameralistyki,
Akademia Muzyczna im. S. Moniuszki, Gdańsk)
Dr hab. Violetta Przech (Wydział Kompozycji, Teorii Muzyki i Reżyserii Dźwięku,
Akademia Muzyczna im. F. Nowowiejskiego, Bydgoszcz)
Prof. dr hab. Waldemar Wojtal (Wydział Instrumentalny, Katedra Fortepianu,
Akademia Muzyczna im. S. Moniuszki, Gdańsk)


na stron aspekty muzyki okladka tom4

ASPEKTY MUZYKI 2014, tom 4, red. Renata Skupin

Lista recenzentów (2014):

Dr hab. Anna Chęćka-Gotkowicz (Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Gdański)

Dr hab. Magdalena Dziadek (Katedra Muzykologii, Uniwersytet Jagielloński, Kraków)
Dr hab. Katarzyna J. Dadak-Kozicka (Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina, Warszawa)
Dr hab. Anna Granat-Janki (Katedra Teorii Muzyki i Historii Śląskiej Kultury Muzycznej,
Akademia Muzyczna im. K. Lipińskiego, Wrocław)
Dr hab. Danuta Szlagowska (Instytut Teorii Muzyki, Akademia Muzyczna im. S. Moniuszki,
Gdańsk)
Prof. dr hab. Beniamin Vogel (prof. em. Lunds Universitet, Szwecja)


am okadka2013

ASPEKTY MUZYKI 2013, tom 3, red. Renata Skupin


Lista recenzentów (2013):

Dr hab. Magdalena Dziadek (Katedra Muzykologii Uniwersytet im. A. Mickiewicza, Poznań)

Dr hab. Anna Granat-Janki (Katedra Teorii Muzyki i Historii Śląskiej Kultury Muzycznej,
Akademia Muzyczna im. K. Lipińskiego, Wrocław)
Dr hab. Barbara Kamińska (Międzywydziałowa Katedra Psychologii Muzyki, Uniwersytet
Muzyczny Fryderyka Chopina, Warszawa)
Dr hab. Tadeusz Kobierzycki (Katedra Nauk Humanistycznych, Uniwersytet Muzyczny
Fryderyka Chopina, Warszawa)
Prof. dr hab. Zofia Konaszkiewicz (Katedra Edukacji Muzycznej, Uniwersytet Muzyczny
Fryderyka Chopina, Warszawa)
Prof. dr hab. Marek Podhajski (Instytut Teorii Muzyki, Akademia Muzyczna im. S. Moniuszki,
Gdańsk)
Prof. dr hab. Irena Poniatowska (Narodowy Instytut im. F. Chopina, Warszawa)
Dr hab. Danuta Szlagowska (Instytut Teorii Muzyki, Akademia Muzyczna im. S. Moniuszki,
Gdańsk; Katedra Teorii Muzyki, Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina, Warszawa)
Prof. dr hab. Małgorzata Woźna-Stankiewicz (Instytut Muzykologii, Uniwersytet
Jagielloński, Kraków)


tom2

ASPEKTY MUZYKI 2012, tom 2, red. Renata Skupin


Lista recenzentów (2012):

Dr hab. Jagna Dankowska (Katedra Nauk Humanistycznych, Uniwersytet Muzyczny

Fryderyka Chopina, Warszawa)
Dr hab. Magdalena Dziadek (Katedra Muzykologii Uniwersytet im. A. Mickiewicza, Poznań)
Dr hab. Anna Granat-Janki (Katedra Teorii Muzyki i Historii Śląskiej Kultury Muzycznej,
Akademia Muzyczna im. K. Lipińskiego, Wrocław)
Dr hab. Barbara Kamińska (Międzywydziałowa Katedra Psychologii Muzyki,
Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina, Warszawa)
Dr hab. Tadeusz Kobierzycki (Katedra Nauk Humanistycznych,Uniwersytet Muzyczny
Fryderyka Chopina, Warszawa)
Prof. dr hab. Zofia Konaszkiewicz (Katedra Edukacji Muzycznej,Uniwersytet Muzyczny
Fryderyka Chopina, Warszawa)
Dr hab. Iwona Lindstedt (Instytut Muzykologii, Uniwersytet Warszawski)
Prof. dr hab. Marek Podhajski (Instytut Teorii Muzyki, Akademia Muzyczna im. S. Moniuszki,
Gdańsk)
Prof. dr hab. Irena Poniatowska (Narodowy Instytut im. F. Chopina, Warszawa)
Dr hab. Barbara Przybyszewska-Jarmińska (Instytut Sztuki PAN, Warszawa)
Dr hab. Danuta Szlagowska (Katedra Teorii Muzyki,Uniwersytet Muzyczny
Fryderyka Chopina, Warszawa)
Dr hab. Benjamin Vogel (prof. em., Instytut Muzykologii Uniwersytetu w Lund, Szwecja;
Katedra Edukacji Artystycznej, Uniwersytet Szczeciński)
Prof. dr hab. Małgorzata Woźna-Stankiewicz (Instytut Muzykologii Uniwersytet Jagielloński,
Kraków)
Dr hab. Alina Żórawska-Witkowska (Instytut Muzykologii, Uniwersytet Warszawski)


tom1

ASPEKTY MUZYKI 2011, tom 1, red. Renata Skupin

Lista recenzentów (2011):

Dr hab. Magdalena Dziadek (Katedra Muzykologii, Uniwersytet im. A. Mickiewicza, Poznań)

Prof. dr hab. Marek Podhajski (Instytut Teorii Muzyki, Akademia Muzyczna im. S. Moniuszki,
Gdańsk)
Dr hab. Danuta Szlagowska (Katedra Teorii Muzyki,Uniwersytet Muzyczny Fryderyka
Chopina, Warszawa)
http://wwww.aspekty.snowball.media.pl/administrator/index.php?option=com_content